Föreningar

Levande landsbygd


Ett aktivt och engagerat föreningsliv håller landsbygden levande och skapa en välkomnande och trevlig atmosfär i bygden.

FÖRENINGAR

Handlarn Nattavaara

www.facebook.com


Nattavaara Folkets Hus   


                          

Nattavaara Skoter- och Fritidsförening

www.nattavaara.se


Nattavaara Hembygdsförening

www.nattavaara.net


Nattavaara Samfällighetsförening



Nattavaaraby SK

 nsk.nattavaara@gmail.com

www.facebook.com



Nattavaara Akademin Konst-Kultur



Kilvo Samfällighetsförening



PRO Nattavaara

www.facebook.com


Nattavaara Jaktvårdsförening

www.krets.jagareforbundet.se


Sarvisvaara Jaktvårdsförening



Sarvisvaara Samfällighetsförening



Bönhusföreningen



Underbara Nattavaara Ekonomiska Förening


VAR?


N 66° 45' 36.83"

E 21° 1' 20.73"

KARTA

 

Nattavaarabygden på

Google Maps

KALENDER

 

 Evenemang och aktiviteter kring Nattavaarabygden

© KAT. All Rights Reserved.